Giảm giá!

3.700.000

KÍCH THUOWSC: 1M6 X 1M8 C 50
MÀU: TRẮNG PHỐI ĐEN